Kursy kwalifikacyjne (górnik eksploatacji podziemnej)

Górnik eksploatacji podziemnej wykonuje prace w przodkach zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi. Posługuje się w zależności od potrzeb narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi. Montuje, demontuje i utrzymuje w sprawności wszelkiego typu uzbrojenie i wyposażenie wyrobisk w celu zapewnienia ciągłości ruchu kopalni.
Kontroluje bezpieczeństwo w przodku przed przystąpieniem zespołu do pracy i w trakcie dniówki. Usuwa luźne bryły skalne ze stropu. Wierci otwory strzałowe. Wykonuje operacje związane z załadowaniem materiałów wybuchowych do otworów, ich łączeniem i odpalaniem, zgodnie z metryką strzałową zatwierdzoną przez kierownika robót górniczych. Sprawdza efekty odstrzału, usuwa ewentualne niewypały. Ładuje urobek oraz rozdrabnia wielkie bryły.

Górnik eksploatacji podziemnej może podejmować pracę w przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty udostępniające i przygotowawcze, kopalniach eksploatujących węgiel kamienny, kopalniach eksploatujących sole oraz rudy metali.

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry.

Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła