Kursy kwalifikacyjne (technik hotelarstwa)

 • Cel kształcenia
 • W wyniku kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa absolwent będzie potrafił:
  • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
  • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
  • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
  • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej,
  • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego,
  • organizować pracę w zakładzie hotelarskim,
  • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne,
  • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
  • stosować przepisy ochrony środowiska,
  • doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Perspektywa
 • Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym. Dominującymi w nim typami relacji są człowiek-człowiek, człowiek-dokument - co podkreśla cały tok nauczania. W związku z tym zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy nawyków, sposobu reagowania na życzenia gościa hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad etyki i kultury zawodowej.

  Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak:
  • zakłady hotelarskie,
  • ośrodki wypoczynkowe,
  • zakłady uzdrowiskowe,
  • pensjonaty,
  • zajazdy gościnne,
  • schroniska,
  • kwatery prywatne,
  • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,
  • branżowe organizacje i stowarzyszenia.
 • Kwalifikacje
  • K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji.
  • K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • Zajęcia zawodowe
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • Przedmioty
 • Organizacja pracy w hotelarstwie, działalność recepcji, usługi żywieniowe w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, język obcy w hotelarstwie, techniki pracy w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła