Kursy kwalifikacyjne (technik ochrony osób i mienia)

 • Cel kształcenia
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia jest:
  • realizacja zadań z zakresu ochrony osób i mienia tj. działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa życia,
  • realizacja działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,
  • realizacja zadań przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
 • Perspektywa
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie niezbędna jest ochrona.
  Absolwenci kierunku mają olbrzymie możliwości zatrudnienia w:
  • agencjach ochrony fizycznej osób i mienia,
  • agencjach detektywistycznych,
  • Policji,
  • służbach specjalnych.
 • Przedmioty
 • Podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa w ochronie osób i mienia, bhp z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia, język obcy w ochronie osób i mienia, ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń, zabezpieczenie imprez masowych, ochrona osób, konwojowanie, wyszkolenie strzeleckie, techniki interwencyjne i samoobrona.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła