Szkoła policealna (technik pojazdów samochodowych 2 lata)

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 • Kwalifikacje:
  • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
  • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 • Cele kształcenia w zawodzie:
  • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
   • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych
   • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych
   • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych


  Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła