Szkoła policealna (technik pożarnictwa 2 lata)

Wykonuje i nadzoruje prace w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej, prowadzących akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację miejscowych zagrożeń.

Zadania zawodowe:
  • wykonywanie funkcji organizacyjnych, kontrolnych i dowodzenia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych państwowej straży pożarnej,
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów ppoż. w obiektach, podczas procesów technologicznych, na obszarach wiejskich, miejskich oraz leśnych, a także rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,
  • dowodzenie jednostkami taktycznymi państwowej straży pożarnej na szczeblu plutonu i kompanii,
  • nadzorowanie przestrzegania przez załogę bezpiecznych warunków pracy,
  • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożaru
  • posługiwanie się dokumentacją zagrożonych obiektów, przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ppoż. oraz funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych,
  • analizowanie sprawności działania automatycznych zabezpieczeń ppoż., alarmowych oraz wykrywających inne lokalne zagrożenie,
  • prowadzenie szkoleń i ćwiczeń dla załóg z zakresu wykorzystania technicznego wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie zawodów pożarniczych oraz ćwiczeń na obiektach, a także sprawdzianów gotowości bojowej straż pożarnych i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi,
  • posługiwanie się komputerem i wykorzystywanie odpowiednich programów podczas pracy.
Technik pożarnictwa to osoba przygotowana do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Jego przygotowanie zawodowe umożliwia także podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmiotach gospodarczych.

Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła