EGZAMINY MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM - FORMALNOŚCI!!
Data: 2017-07-03 09:43:06

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w szkołach macierzystych zdających w następujących terminach:

  • egzaminy pisemne: 22 sierpnia 2017 r.(wtorek), godz. 9.00

  • egzaminy ustne: 23 – 25 sierpnia 2017 r.

    Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego obowiązkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

c. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 7 lipca 2017 r. złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła