Face Upward - Widget

Łomża

Polna 40a, 18-400 Łomża
Szkoła mieści się w budynku:
Szkoła Podstawowa nr 5
Tel.: 86 216-29-37
Email: lomza@twoja-szkola.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.0 oraz podczas zjazdów

Nasze kierunki:
OGŁOSZENIA
Terminy MATURA 2015
2014-09-15 12:13:44

   

    

   1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego

   po raz pierwszy, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września 2014 r., wstępną pisemną deklarację.

       2.  Możliwość dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów mija 7 lutego 2015 roku.

       3.  Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2014r.

      4.  Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały, niezawodny z nim kontakt aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

    

   Zdający podpisuje także w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

    

   Termin MATURA 2014 POPRAWKA 2014-07-23 10:01:19
   !!! POLUB NAS NA FACEBOOKu !!! 2013-06-11 14:23:08

   Kadra
   Zapraszamy osoby, które chcą na lekcjach mieć pomocną i życzliwą kadrę pedagogiczną, zwłaszcza, te które mają długą przerwę w nauce i pragną w miłej, bezstresowej atmosferze uczestniczyć w rzetelnie prowadzonych zajęciach przygotowujących do uzyskania średniego wykształcenia, jak również do egzaminu maturalnego (mamy najlepszą zdawalność matury w porównaniu do pozostałych szkół dla dorosłych w Łomży!) oraz do zawodu uzyskując tytuł technika. Mamy już absolwentów, którzy podjęli studia dzienne!

   Nabór
   Oddział w Łomży istnieje już od 2007 roku. Przez ten okres szczęśliwie uzyskało średnie wykształcenie około 600 osób. Stanowi to 90% słuchaczy, którzy rozpoczęli u Nas naukę z czego niemalże połowa zdała maturę. Od roku 2009 kształcimy naszych słuchaczy także w zawodach; m. in. technik administracji, informatyk, opiekun medyczny. Jesteśmy godni polecenia, czego dowodem jest wciąż wzrastający nabór na kolejne lata Naszej działalności, tym bardziej, że oferujemy naukę za darmo.

   Lokalizacja
   Sekretariat znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży, na parterze. Tu również odbywają się zajęcia. Dojazd od centrum ulicą Wojska Polskiego - skręt w lewo w ul. Polną, kursują również linie MPK nr 2 i 13. Szkoła dysponuje dużym bezpłatnym parkingiem.

   Dodatkowe informacje
   Sekretariat znajduje się na parterze. Czynny przez cały rok włącznie z wakacjami! od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 oraz podczas zjazdów w weekendy.

   wsd
   Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - Twoja Szkoła