Face Upward - Widget

Łomża

Polna 40a
Budynek szkoły
Szkoła mieści się w budynku:
Szkoła Podstawowa nr 5
Tel.: 86 216-29-37
Email: lomza@twoja-szkola.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
NOWE GODZINY PRACY SEKRETARIATU !!! W dniach 03-11 wrzesień 2015 pracujemy od 8:00 do 17:00 ZAPRASZAMY !! Zapisy do szkoły jeszcze do końca września :)

Nasze kierunki:
OGŁOSZENIA
Matura 2015
2015-06-22 12:49:47
Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzamniu maturalnego przeprowadzanego w maju 2015r. - 30 czerwca 2015r. u dyrektora szkoły o godz. 10.00.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może ponownie przystapić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Uprawniony absolwent w terminie do 7 lipca 2015r. składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Egzamin w części pisemnej (dla wszystkich przedmiotów) zostanie przeprowadzony - 25 sierpnia 2015r, godz. 9.00 w macierzystej szkole.

Zyta Konert
Dyrektor szkoły
!!! POLUB NAS NA FACEBOOKu !!! 2013-06-11 14:23:08

PLAN LEKCJI

PLIKI DO POBRANIA

PLIKI DO POBRANIA

Dyrektor Generalny:
  • Angelika Cysewska-Kubala
Dyrektor Dydaktyczny:
  • Zyta Konert
Sekretarki:
  • Marta Kuliś
Kadra
Zapraszamy osoby, które chcą na lekcjach mieć pomocną i życzliwą kadrę pedagogiczną, zwłaszcza, te które mają długą przerwę w nauce i pragną w miłej, bezstresowej atmosferze uczestniczyć w rzetelnie prowadzonych zajęciach przygotowujących do uzyskania średniego wykształcenia, jak również do egzaminu maturalnego (mamy najlepszą zdawalność matury w porównaniu do pozostałych szkół dla dorosłych w Łomży!) oraz do zawodu uzyskując tytuł technika. Mamy już absolwentów, którzy podjęli studia dzienne lub zdobyli pracę!

Nabór
Oddział w Łomży istnieje już od 2007 roku. Przez ten okres szczęśliwie uzyskało średnie wykształcenie około 600 osób. Stanowi to 90% słuchaczy, którzy rozpoczęli u Nas naukę z czego niemalże połowa zdała maturę. Od roku 2009 kształcimy naszych słuchaczy także w zawodach; m. in. technik administracji, informatyk, opiekun medyczny. Absolwenci, którzy zdobyli w naszej szkole zawód doskonale odnajdują się na rynku pracy. Jesteśmy godni polecenia, czego dowodem jest wciąż wzrastający nabór na kolejne lata Naszej działalności, poszerzanie oferty kształcenia w naszej szkole, tym bardziej, że oferujemy naukę za darmo.

Lokalizacja
Sekretariat znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży, na parterze. Tu również odbywają się zajęcia. Dojazd od centrum ulicą Wojska Polskiego - skręt w lewo w ul. Polną, kursują również linie MPK nr 2 i 13. Szkoła dysponuje dużym bezpłatnym parkingiem.

Dodatkowe informacje
Sekretariat znajduje się na parterze. Czynny przez cały rok włącznie z wakacjami! od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 oraz podczas zjazdów w weekendy.

wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - Twoja Szkoła