Szkoła policealna (opiekun medyczny - 1,5 rok)

Opiekun medyczny to jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Według wielu prognoz rynkupracy, będą to najbardziej poszukiwani pracownicy! I to już w niedalekiej przyszłości.Europa się starzeje. Problem ten nie omija także Polski. Konsekwentnie rozwija się w naszym kraju rynek usług związanych z seniorami. Obok domów opieki, jak grzyby po deszczu pojawiają się oferty pracy w tym sektorze.

Wybierając zawód opiekuna medycznego, niesiesz pomoc innym ludziom, a także dajesz sobie szansę na lepszą przyszłość w kraju lub też za granicą. Wybór należy do Ciebie!

 • Cel kształcenia
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
  • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • konserwacją, dezynfekcją przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
  • asystowaniem pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • pomaganiem osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
  • rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
 • Perspektywa
 • Wykwalifikowani opiekunowie medyczni będą mogli w przyszłości liczyć na lepsze perspektywy pracy przyczynia się do tego coraz większe starzenie się europejskich społeczeństw.

  Opiekun medyczny może być zatrudniony w:
  • szpitalach,
  • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
  • niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
  • podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,
  • środowiskowych domach pomocy,
  • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 • Zajęcia zawodowe
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.
 • Przedmioty
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, zarys psychologii i socjologii, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, język obcy zawodowy w ochronie zdrowia, komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła