WYSTĄPIŁY NASTĘPUJĄCE BŁĘDY:
  ZAPISY ON-LINE
  Wybierz miasto, w którym chcesz się uczyć:

  Wybierz kierunek, w którym chcesz się uczyć:

  Data urodzenia:
  UKOŃCZONA SZKOŁA
  Świadecto maturalne:     Tak Nie
  SKĄD WIESZ O NASZEJ SZKOLE

  Administratorem danych osobowych jest Twoja-Szkoła Sp. z.o.o., Legionów 57a, 86-300 Grudziądz, tel./fax 56 465 68 21, email: kontakt@twoja-szkola.pl, dalej zwana Twoja Szkoła.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły dla dorosłych i pobierania przez Panią/Pana nauki na w/w formach kształcenia dla dorosłych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz w celach marketingowych Twoja Szkoła.

  Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału Pani/Pana w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dla dorosłych/na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz pobierania nauki na wybranej formie kształcenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie przez Panią/Pana nauki w tutejszej szkole dla dorosłych/na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Natomiast podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych Twoja Szkoła jest dobrowolne.

  Pani/Pana dane osobowe:
  a) w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym będzie Pani/Pan korzystać z danej formy kształcenia;
  b) w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat – dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole).

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


  wsd
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła