Prywatne Szkoły dla Dorosłych Twoja Szkoła
Wyróżnia nas...

Współczesny świat rozwija się w bardzo szybkim tempie, przez co odkrywa przed nami nowe możliwości, ale i zarazem stwarza poważne zagrożenia. Cywilizacja z jednej strony daje wolność, z drugiej zaś odbiera poczucie bezpieczeństwa. Dynamika zmian w otoczeniu człowieka sprzyja więc konieczności uczenia się przez całe życie.
Dlatego też edukacja dorosłych powinna pomagać w zrozumieniu problemów współczesnej cywilizacji, życia codziennego i potrzeb współczesnych ludzi i ich świata.

Uczenie się dorosłych w dzisiejszych czasach jest niezbędne także biorąc pod uwagę niż demograficzny. Z tego względu ludzie będą musieli dłużej pracować zawodowo oraz systematycznie opanowywać nową technologię i technikę pracy.

Poza tym obecnie wykształcenie przestało być postrzegane jako podstawa zatrudnienia w jednym miejscu pracy przez całe życie. Dlatego ważne jest, by dorośli zdobywali kolejne kompetencje.

Coraz częściej osoby dorosłe podejmują naukę także po to, by móc konkurować z ludźmi młodymi, a także być przydatnymi w rodzinie i społeczeństwie.

Niestety nadal pokutuje bezpodstawne przekonanie, że osoby dorosłe, obarczone trudami życia codziennego, trudniej przyswajają wiedzę niż młodzież. Nasi nauczyciele poprzez zastosowanie nowoczesnych i sprawdzonych metod pracy z dorosłymi, udowadniają, że to tylko mity.

Stawiają przede wszystkim na poznanie słuchacza, mając świadomość, że będzie to kluczowe dla efektywności jego nauczania. Stosują zasadę szkolenia dorosłych odwołującą się do wykorzystania ich doświadczenia. Stawiają nacisk na zasadę wiązania teorii z praktyką – pokazują możliwości łączenia nabytej wiedzy z życiem codziennym czy zawodowym, a także korzystają z metody nauczania wielostronnego.

wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła