Kursy kwalifikacyjne (technik agrobiznesu)

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. W czasie nauki słuchacze poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych prowadzeniem działalności gospodarczych i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy Unijnych.

 • Zajęcia zawodowe
 • Kształcenie zawodowe obejmuje między innymi przedmioty: produkcja i pozyskiwanie surowców, marketing w agrobiznesie, przedsiębiorczość, rachunkowość, przetwórstwo spożywcze, wybrane zagadnienia z psychologii, technikę biurową i komputerową, wybrane zagadnienia prawne, zarządzanie firmą.
 • Perspektywa
 • Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w:
  • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • firmach handlowych,
  • urzędach administracji samorządowe.
  Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwią mu podjęcie działalności na własny rachunek np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy. Technik samodzielnie może prowadzić własną produkcję gospodarczą, ubiegać się o fundusze strukturalne UE, podejmować prace w instytucjach związanych z rolnictwem.

  Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła