Kursy kwalifikacyjne (technik architektury krajobrazu)

 • Cel kształcenia
 • Celem kształcenia w zawodzie technik architektury jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
  • dobierać rodzaj grafiki do potrzeb wykonywanego projektu koncepcyjnego,
  • wykonywać proste projekty koncepcyjne rewaloryzacji fragmentów ogrodów zabytkowych,
  • klasyfikować krajobraz,
  • projektować i kształtować krajobraz,
  • projektować elementy architektury krajobrazów z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
  • korzystać z dostępnych technik komputerowych.
 • Perspektywa
 • Technik architektury krajobrazu to zawód, dla którego rynek oferuje wiele miejsc pracy w coraz bardziej popularnym sektorze usług związanych z zielenią. Specjaliści w tej dziedzinie są szczególnie poszukiwani i według prognoz jest to tendencja wzrostowa na świecie, a zwłaszcza w Polsce.

  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:
  • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
  • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
  • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
  • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji, kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni.
 • Kwalifikacje
  • K1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
  • K2 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • Zajęcia zawodowe
 • Wykonywanie projektów terenów zieleni podczas praktyki zawodowej, opracowanie projektów graficznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podczas praktyki zawodowej.
 • Przedmioty
 • Podstawy architektury krajobrazu, rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, obiekty małej architektury krajobrazu, działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu, język obcy w architekturze krajobrazu, przepisy ruchu drogowego kategorii T, projekty obiektów architektury krajobrazu, prace w obiektach architektury krajobrazu.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła