Szkoła policealna (technik archiwista - 2 lata)

 • Cel kształcenia
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik archiwista, jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
  • zakładaniem, organizowaniem i prowadzeniem archiwum,
  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów archiwalnych,
  • obsługiwanie komputerowego systemu informacji archiwalnej,
  • zarządzaniem dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek.
 • Perspektywa
 • Zawód z dużą szansą na znalezienie dobrze płatnej pracy. Każda firma czy instytucja potrzebuje osoby, która zajmie się sklasyfikowaniem, opisaniem i zabezpieczeniem dokumentacji co sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanego specjalistę.

  Nauczanie na kierunku technika archiwista daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym. Technik archiwista może być zatrudniony w:
  • kancelariach prawnych i notarialnych,
  • archiwach zakładowych,
  • muzeach,
  • bankach,
  • szpitalach,
  • sądach,
 • Zajęcia zawodowe
 • Prowadzenie archiwum, gromadzenie i opracowywanie dokumentacji audiowizualnej.
 • Przedmioty
 • Podstawy archiwistyki, metody pracy w archiwum zakładowym, prawo archiwalne, język obcy w archiwistyce, prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła