Kursy kwalifikacyjne (technik budowlany)

 • Cel kształcenia
 • Technik budownictwa o specjalności budownictwo ogólne zajmuje się wykonaniem różnorodnych czynności związanych z:
  • pracami budowlanymi,
  • wykonywaniem zadań związanych z wykonaniem testów terenowych,
  • wykonywaniem zadań związanych z wykonaniem testów laboratoryjnych gleb oraz materiałów konstrukcyjnych i budowlanych,
  • wykonywaniem prac kreślarskich,
  • projektowaniem obiektów budowlanych,
  • świadczeniem pomocy technicznej przy wznoszeniu budynków i innych budowli,
  • wykonaniem pomiarów technicznych,
  • przygotowaniem raportów pomiarowych.
 • Perspektywa
 • Technik budownictwa zatrudniony jest najczęściej w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych. Sytuacja na rynku budowlanym w naszym kraju jest dobra i w miarę stabilna, tak więc pracy dla techników budownictwa nie powinno zabraknąć. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

  Technik budownictwa może pracować w:
  • administracji przedsiębiorstw budowlanych,
  • przedsiębiorstwach konserwacji zabytków,
  • administracji spółdzielni mieszkaniowych,
  • urzędzie gminy jako inspektor budowlany.
 • Kwalifikacje
  • K1 Montaż konstrukcji budowlanych albo wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo murarskich i tynkarskich.
  • K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
  • K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
 • Zajęcia zawodowe
 • Wykonywanie i koordynacja robót budowlanych, organizacja robót budowlanych i prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych.
 • Przedmioty
 • Rysunek techniczny, technologia montażu konstrukcji budowlanych, organizacja robót budowlanych, kosztorysowanie w budownictwie, język obcy zawodowy w budownictwie, działalność gospodarcza w budownictwie, dokumentacja techniczna, montaż konstrukcji budowlanych, nadzór robót budowlanych, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła