Kursy kwalifikacyjne (technik ekonomista)

 • Cel kształcenia
 • Celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
  • zająć się księgowością,
  • planować rozwój zakładu (firmy),
  • tworzyć kosztorys,
  • obliczać i interpretować wskaźniki ekonomiczne,
  • przewidywać wyniki zjawisk ekonomicznych,
  • korzystać z różnych źródeł prawa.
 • Perspektywa
 • Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Miejsca pracy dla technika ekonomii:
  • urzędy administracji publicznej,
  • banki i instytucje finansowe, urzędy skarbowe,
  • wszystkie przedsiębiorstwa,
  • jednostki i zakłady budżetowe,
  • instytucje ubezpieczeniowe,
  • urzędy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Kwalifikacje
  • K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
  • K2 Prowadzenie rachunkowości.
 • Zajęcia zawodowe
 • Praktyki zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych, praktyki zawodowe w dziale księgowości.
 • Przedmioty
 • Przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, statystyka i analiza ekonomiczna, język obcy zawodowy w branży ekonomicznej, rachunkowość finansowa, działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, biuro rachunkowe.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła