Kursy kwalifikacyjne (technik logistyki)

 • Cel kształcenia
 • Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
  • zarządzać zapasami z uwzględnieniem warunków zapotrzebowania,
  • organizować transport zgodnie z zasadami łańcucha dostaw,
  • realizować zasady funkcjonowania transportu sieci powiązań miedzy przedsiębiorstwami,
  • posługiwać się technologią komputerową i zastosować ją w logistyce,
  • znajdować sposób na ekonomiczny transport towarów bez względu na odległość.
 • Perspektywa
 • Kształcenie w zawodzie Technik logistyk ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnych na różnorodnych stanowiskach związanych zarówno z ich wewnętrzną organizacją i funkcjonowaniem, jak również sferą sprzedaży i kontaktów z klientami.

  Miejsca pracy dla technika logistyka:
  • firmy transportowe,
  • firmy przesyłowe (np. Poczta Polska),
  • firmy kurierskie,
  • hipermarkety,
  • magazyny.
 • Kwalifikacje
  • K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
  • K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
  • K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.
 • Zajęcia zawodowe
 • Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka, podstawy prowadzenia działalności logistycznej, procesy transportowe i magazynowe.
 • Przedmioty
 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej, logistyka w procesach produkcji, zapasy i magazynowanie, dystrybucja, procesy transportowe w logistyce, logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, język obcy w logistyce, logistyka zaopatrzenia i produkcji, planowanie produkcji i dystrybucji, usługi transportowo-spedycyjne, obsługa jednostek zewnętrznych, planowanie przepływu zasobów i informacji.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła