Kursy kwalifikacyjne (technik obsługi turystycznej)

 • Cel kształcenia
 • Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
  • koordynować i nadzorować realizację obsługi turystycznej w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy,
  • badać popyt oraz kreować podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku,
  • planować trasy podróży i dokonywać odpowiednie rezerwacji w hotelach dla klientów,
  • organizować pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.
 • Perspektywa
 • Do zadań technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych tj: przyjmowanie zleceń klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów.

  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:
  • biurach podróży,
  • agencjach turystycznych,
  • ośrodkach informacji turystycznej,
  • organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki.
 • Kwalifikacje
  • K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
  • K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
 • Zajęcia zawodowe
 • Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży, obiekty noclegowe, sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży, informacja turystyczna.
 • Przedmioty
 • Podstawy turystyki, podstawy działalności gospodarczej w turystyce, marketing usług turystycznych, geografia turystyczna, organizacja imprez i usług turystycznych, język obcy w turystyce, obsługa turystyczna, informacja turystyczna, obsługa informatyczna w turystyce, praktyki zawodowe.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - Twoja Szkoła